Gid pou achte ak vann machin yo itilize

Gid pou achte/vann machin itilize sa a se atik apwofondi ki pi enfòmatif ki te janm pibliye sou achte ak vann machin. Pibliye pa yon konsesyonè machin itilize retrete, Doc ap gide ou atravè pwosesis achte machin sou entènèt la pou yon eksperyans rekonpanse!

Entènèt Machin Achte Vann Gid

Asire w ou li gid sa a anvan ou achte oswa vann otomobil sou entènèt! ????

Table of Contents Evite Fwòd | Acha Pati Prive | Achte nan men dilè | Achte nan men an gwo | eBay Motors Vehicle Purchase Protection Program (VPP) | Newbie Machin Konsesyonè | Rebati ak Sovtaj Tit Veyikil | Rapò Istwa Veyikil yo | Garanti machin | Enspeksyon Veyikil | Achte pi gran oto | Fwòd odomèt | Taks sou lavant machin | Fè Peman Veyikil Sekirite | Konsèy pou vandè yo.

Achte yon machin nan men yon vandè prive: Fè atansyon ak vandè prive ki achte ak vann machin san yo pa gen lisans. Ranvèse machin soti nan yon pwopriyetè a yon lòt. Kalite vandè sa a se yon konsesyonè machin itilize san lisans AKA la Curbstoner.

Egzanp yon curbstoner. Achtè A yon machin ki achte yon machin nan men yon ti granmoun dam nan yon jounal lokal. Olye pou yo ale nan DMV a epi transfere tit sa a nan non li, curbstoner la revann machin nan bay achtè B.

Curbstoner (konsesyonè machin ki pa gen lisans) Vann Open Title Machin
Konsesyonè ki pa gen lisans k ap vann machin pou tit louvri

Achtè B enprime non l sou do tit la men li pa ale nan DVM epi transfere tit la sou non l. Olye de sa, achtè B te fè kèk reparasyon epi netwaye machin nan. Lè sa a, deside vann li.

Nan sitiyasyon sa a, achtè B vin vandè B epi vann machin nan bay achtè C ki nan yon lòt eta. Vandè B kwaze non li sou do tit la epi li ekri non Achtè C sou non li tache.

Vandè B Lè sa a, remèt tit la bay Achtè C ki mennen l nan biwo tag li a transfere tit la. Grefye tit la pran yon gade nan non sa a kwaze epi li rejte tit la pou transfè.

style=”font-weight: normal;”>Men kote kochma dokiman an kòmanse pou achtè machin itilize C. Biwo machin Achtè C a di l pou l kontakte ansyen pwopriyetè a ki gen non ki enprime sou tit la. Achtè A ta oblije transfere tit sa a sou non li, peye nenpòt taks ki dwe, yadda, yadda, yadda, epi siyen nouvo tit yo resevwa a bay Achtè B ki ta repete pwosesis sa a epi siyen tit la bay Achtè C. .

style="font-weight: normal;">Pwoblèm lan se ti vye granmoun dam ki vann machin nan pa gen okenn lide pou ki moun li vann machin nan. Achtè A te peye lajan kach li epi li te fè l siyen kòm vandè a. Dapre lalwa, machin sa a toujou gen tit sou non li legalman. Si machin sa a te itilize nan yon krim oswa enplike nan yon aksidan, lapolis ap vin jwenn li. Li se yon kochma papye absoli. Souvan li pi fasil pou jwenn pwopriyetè ki anrejistre a ranpli pou yon tit kopi. Lè sa a, siyen li bay moun ki ap eseye tit li sou non yo. Menm si yon ofisyèl biwo machin pa pral di pèsonn sa paske li konsidere kòm ilegal. Nenpòt fason ou gade nan li, li nan kochma absoli achtè C a jwenn yon tit transfere.

KONSÈY pou evite yon sitiyasyon tit ki pa transfere: Yo refere machin yo kòm "Pwopriyete ki gen tit." Dapre lalwa, yon veyikil a motè kapab vann legalman sèlman pa pwopriyetè ki anrejistre li oswa yon konsesyonè ki gen lisans.

Doc konseye nenpòt moun ki ap achte yon machin itilize long distans sou entènèt la nan men yon vandè prive pou mande dokiman tit. Mande yon faks oswa imel atache nan "tou de bò tit la, ansanm ak yon kopi lisans chofè vandè a oswa idantite foto." Sa a se pi bon prèv yon achtè long distans ka jwenn pwouve machin nan gen tit nan non vandè yo. Si moun ki vann veyikil la se pa pwopriyetè ki anrejistre a – se pa machin li pou l vann!

Si achtè a ak vandè a nan menm eta ale ak vandè a nan biwo machin otomobil (DMV) pou transfere tit la. Epi pa remèt lajan kach la jiskaske grefye tit la di tit la OK pou transfere.

Yon clip odyo soti nan Doc ki eksplike poukisa achtè ta dwe mande vandè a ID foto.

Curbstoning te tèlman mal sou eBay Motors ke kay vann piblik la te modifye pwoteksyon Pwogram Pwoteksyon Acha Veyikil li (VPP) pou eskli kourbstoners olye ke yo te fikse limit lavant sou vandè machin prive. Sa vle di "achte yon machin epi resevwa tit - men li pa kapab transfere li" (The Curbstoner Exclusion.) Si w fini ak yon machin curbstoner ou ta ka bloke ak yon machin tit ki pa transfere.

Sèl solisyon posib se pou jwenn pwopriyetè ki anrejistre a. Fè moun sa a aplike pou yon kopi tit epi siyen li ba ou. Oswa ranpli yon pwosè kont vandè a. Avoka yo pa bon mache, e menm si ou jere jwenn yon jijman li ka enposib kolekte li. Ajoute frè avoka ak frè tribinal ak pri a ka depase valè veyikil la. Se konsa, jis pran prekosyon!

Old Pèseptè Machin yo komen pou gen tit ouvè. Anpil nan machin sa yo se swa pou pati oswa ki pa kouri. Oswa èske se te pwojè yon moun te kòmanse retabli men li pa t janm fini? Gen lòt ki retabli men yo pa janm gen tit sou non pwopriyetè a. Achtè machin nan te achte li kòm yon envestisman epi li pa t 'vle peye taks yo ak frè anrejistreman. Li pa estraòdinè wè yon machin pèseptè ale nan yon demi douzèn pwopriyetè san yon transfè tit. Si tit yon machin pèseptè gen yon erè oswa li pèdi, li kapab yon kochma pou resevwa yon kopi.

Achte yon machin sou eBay Motors: eBay ofri jiska $100,000 Pwoteksyon Acha Veyikil (VPP) sou machin ki garanti yo achte nan Motors Venue yo. VPP vo pwa li an lò pou sèten pwoteksyon tankou. Achte yon machin ke yo vòlè li. Achte yon machin ak yon privilèj enkoni. Sepandan, li sèlman kouvri machin jiska 10 ane fin vye granmoun. Kouvri achtè nan USA ak Kanada sèlman. Epi li gen yon tòn eksklizyon. Nenpòt moun ki ap konsidere achte yon machin sou eBay Motors ta dwe li kouvèti ak eksklizyon an lèt detache . VPP se pa yon ranplasan pou bon vye bon sans. Achtè yo ta dwe kontakte vandè yo epi poze kèlkeswa kesyon yo genyen. Achtè yo ta dwe tou fè enspekte machin nan, anvan òf oswa achte.

Achte yon machin nan men yon konsesyonè ki gen lisans: Yon konsesyonè gen plis chans pral vle plis pou yon machin pase yon vandè prive. Li se yon parye san danje ke tit la pral bon epi yo ta dwe pa gen okenn pwoblèm yo transfere. Konsesyonè yo gen lisans epi tou estokaj nan pifò eta yo. Men, li toujou rekòmande pou verifye konsesyonè a gen yon kote fizik. Si se konsa, li se yon parye san danje ke ou pa pral kondwi moute nan yon bilding abandone oswa yon teren vid yon kote apre voye peman pou yon machin.

Achte machin nan men an gwo: Li komen tou nan biznis machin nan gen grossistes k ap travay sou lisans yon lòt konsesyonè. Gwosè a anjeneral peye yon frè bouyon pou itilize finansman konsesyonè a. Ak jwenn aksè vann piblik nan sous machin yo. Anpil machin konsesyonè yo ofri pa grosist sou entènèt la. Grossist la ka bay tags tanporè epi delivre yon machin kòm ajan yon konsesyonè. Plis konsesyonè a responsab aksyon ajan li. Se konsa, achte nan men yon grosist se yon parye san danje pou fè fas ak yon tranzaksyon long distans.

Konsesyonè machin ki gen lisans ki fè òf nan vann piblik oto
Konsesyonè machin ki gen lisans òf nan vann piblik

Konsesyonè endepandan achte pi fò nan machin yo nan vann piblik konsesyonè. Jou sa yo pi gwo majorite nan Franchised Dilè voye tout echanj yo nan vann piblik la.

Sa a akonpli de bagay. Li kenbe manadjè machin yo itilize yo nan pran lajan anba tab la ak vann echanj bay zanmi yo nan yon pri redwi. Enchères tou asire ke konsesyonè a pral jwenn pi gwo dola pou yon bèl komès inite w la. Bank yo ak konpayi finans yo vann machin yo kòm refè. Machann ki vann machin ki fèt yo. Ak dilè ki pa franchiz echanj inite yo yo pa ka vann youn ak lòt.

Machin ki pi gran yo vann sitou sou "limyè wouj" AS-IS ki pa gen okenn garanti. Konsesyonè yo vann lis sou entènèt epi vann yo menm jan yo achte yo - AS-IS! Lè mato vann piblik la tonbe epi li kriye VANN! Yon moun se pwopriyetè fyè nan inite sa a ak nenpòt ak tout defo li ka genyen. Si li pa gen yon ranvèse sa a twò mal. Pa gen okenn kriye nan biwo a sou li. Anpil kalite machin sa yo fini pou vann sou entènèt la! Sa a se kote yon machin Enspeksyon ka vo pwa li an lò!

Vin yon nouvo konsesyonè machin itilize: Sa a se yon eksperyans kèk dilè machin newbie ka vle bliye sou. Pa gen anyen tankou eksperyans konsesyonè newbie a pral genyen lè li ale nan "Lekòl konsesyonè machin ki pa ofisyèl - Vant piblik konsesyonè a". Isit la yo pral aprann tout bagay sou òf kont machin nan coke. Pami lòt bagay ki se sekrè komèsyal ki pa ofisyèl nan biznis machin yo itilize.

Konsesyonè machin Newbie tou aprann fason difisil sou achte yon machin mete-up nan vann piblik. Anjeneral yo peye chak nikèl pou inite sa (mete pou vann). Nan demen lè a cho. Yon semèn apre sa a bèl fini klere disparèt ale revele panno yo pentire ak lòt bagay ki pa te remake lè machin nan kouri nan vann piblik la. Li chita alantou pou yon koup de mwa epi li pa vann. Konsesyonè newbie a pran li tounen nan vann piblik la pou eseye jete li. Malerezman, vandè regilye yo jwenn bon nimewo kouri bonè. Yon newbie itilize machin dilè fini kouri nan fen vant la lè pifò tout moun te ale lakay ou. Sèl fason pou debarase li de yon turd tankou sa a se mete l 'sou entènèt la epi espere yon moun ki soti nan yon lòt eta achte li je san yo pa yon enspeksyon!

Machin Tit Rebati ak Sovtaj: Pifò achtè machin pa gen okenn lide ki sa mo "Tit Rebati" oswa "Tit Sovtaj" vle di. Lè yon machin domaje anpil akòz yon “Aksidan, Inondasyon, Dife, oswa lòt domaj ki depase 2/3 nan valè liv li a, yon konpayi asirans ka deklare li se yon pèt total. Yon ti tan apre, eta a ki bay li a anile tit yon machin ki pèdi total.

Yon moun achte machin ki pèdi total nan vann piblik oswa yon lòt kote. Lè sa a, machin nan te kapab itilize pou pati. Oswa domaj anvan li repare pou vin legal lari ankò. Pifò eta egzije pou machin ki repare yo dwe enspekte pa State Division Of Motor Vehicles (DMV.) Lè machin nan pase enspeksyon, yo ba li yon Tit Rebati. Diferan eta yo gen mo ki sanble pou tit rebati yo, n ap itilize eta Florid kòm egzanp nou.

Sètifika Destriksyon vle di jis sa li di. Machin ki gen yon sètifika destriksyon etikèt pa janm ka bay yon tit rebati. Sètifika destriksyon machin yo ka itilize sèlman pou pati yo. Kalite machin sa a p'ap janm legal nan lari ankò, menm si yon lòt eta ka bay yon tit pou li.

Tit rebati machin itilize ta dwe achte pou anviwon 30% de valè liv. Machin ki gen tit rebati yo ka pa asire tou. Si w ap konsidere achte yon machin tit rebati kontakte konpayi asirans ou a.

Rebati tit ki pi gran otomobil yo ka transpòtasyon bon mache. Kòm yon egzanp. Yon machin ki pi gran enplike nan yon ti kolizyon devan ki deplwaye èrbag li yo (SRS) epi yo deklare yon pèt total. Akizisyon èrbag itilize, modil kontwòl, elatriye nan yon lakou sovtaj ak repare yo ta fè yon bon chofè chak jou si li te achte bon mache ase. Enspekte machin tit rebati tèt ou oswa anboche yon moun ki kapab anvan ou achte.

Garanti faktori ki rete machin yo: Anpil nan machin yo itilize an reta gen yon "Garanti faktori" reklame Oswa balans lan nan yon garanti faktori ki rete. Li rekòmande pou tcheke pou asire w ke garanti a pibliye kòrèk tèt ou. Pa jis sipoze vandè a ap di verite a. Jwenn nimewo idantifikasyon veyikil la (Diven) epi rele konsesyonè lokal ou a epi mande enfòmasyon sou ki garanti ki rete sou machin sa a. Anpil sitiyasyon pral anile yon garanti faktori. Aksidan, Modifikasyon, Abi, Itilizasyon Komèsyal, elatriye. Sonje se obligasyon ou pou verifye tout detay sou yon machin ou enterese achte.

KONSÈY: Yon lòt fwa ankò pa fè pèsonn konfyans! Èske ou ka imajine ke yo te bloke fè peman pou plizyè ane sou kèk fo piblisite an reta-modèl itilize machin? Plis lajan w ap envesti plis chans pou w pran avantaj de yon move vandè nan yon lòt eta oswa nan yon lòt peyi. Fè devwa ou zanmi!

Rapò Istwa Veyikil: Yon rapò CarFax ka vo pwa li an lò si ou jwenn ke machin ou ap planifye sou achte a gen pwoblèm ki pa devwale. Gwo aksidan oswa istwa sovtaj, domaj inondasyon, diferans odomèt, elatriye.

CarFax se san dout otorite dirijan nan rapò istwa machin yo. Rapò istwa machin yo disponib sèlman pou 1981 ak nouvo machin pasaje yo ak nimewo VIN estanda 17 karaktè.

CarFax souvan gen ladann gwo sèvis istwa sou machin lòt moun pa fè sa. Se konsa, si ou gade nan yon machin sou entènèt epi ou gen panse serye sou achte li. Fè achtè ki gen bon konprann epi achte yon rapò CarFax sou li. Sonje rapò istwa sa yo sèlman montre done konpayi yo achte. Yo ta dwe sèlman konsidere kòm yon GID nan istwa yon otomobil.

Tcheke VIN Biwo Asirans Krim Nasyonal la
Tcheke VIN Biwo Asirans Krim Nasyonal la

Yon lòt chèk VIN bon machin se National Insurance Crime Bureau (NICB). Baz done sa a se GRATIS ak yon dwe-tcheke a chèche peye asirans oswa lòt gwo domaj machin .

style="font-weight: normal;">Doc yon fwa li yon diskisyon fowòm kote yon achtè te genyen yon vann piblik pou yon modèl Mazda Rx8 an reta. Experian Auto Check pa t montre okenn diferans. Menm rapò Carfax machin nan te pwòp. Men, baz done NICB la te montre yon pèt total. Pli lwen envestigasyon revele ke pwopriyetè machin nan te peye yon règleman asirans epi kenbe machin nan pou ke règleman pa janm te rapòte bay konpayi yo rapò istwa.

Vandè prive a te twonpe ak achtè a te ale. Yon fwa ankò se te yon "Buggy Negosye" ki te tounen soti yo pa tankou yon piyay apre tout. Achtè sa a te SMART epi li fè devwa li anvan li peye machin nan.

Ansyen pawòl la souvan vre. Ou jwenn sa ou peye pou! Si w ap chèche nan achte yon machin itilize nan yon lòt eta. Gen chans li se pri ki ba ki te resevwa atansyon ou. Espesyalman sou vann piblik kote òf la ka nan mwatye nan valè liv la oswa mwens nan kòmansman an.

Achte machin ki pi gran yo: Egzanp Doc nan pi gran vle di machin nan itilize anjeneral gen 8-10 ane fin vye granmoun oswa plis. Epi li gen yon lekti odomèt ki byen pase 100 mil mil. Pa atann yon machin kondisyon choroum pafè kèlkeswa sa reklamasyon an reklame. Yon machin fin vye granmoun ka kouri parfe jodi a ak vomi yon motè oswa transmisyon jou kap vini an. Se jis nati ansyen machin yo itilize.

Pandan ke teknoloji te amelyore otomobil la modèn. Tout bagay sa yo gwo teknoloji yo trè chè pou ranje lè machin nan vin fin vye granmoun oswa soti nan garanti faktori. Yon motè oswa yon transmisyon ka fasilman depase valè yon machin ki pi gran.

Gen kèk vandè fè piblisite pou machin yo kòm pafè men yo lwen li. Vandè a ap bank sou yon moun byen lwen ki pral achte machin nan epi fè li anbake lakay ou san yon enspeksyon. pa jwenn pran pa yon vandè sòrd epi achte san yon enspeksyon!

Enspeksyon Veyikil
Lè w ap achte yon machin itilize SUV van kamyon elatriye sou entènèt, fè enspekte li se yon sèvis ki dwe genyen.

Pa tonbe nan yon machin ki te "mete pou foto." Machin nan ta ka sanble bon sou entènèt men li te kache pwoblèm mekanik. Sa a gen ladan domaj ankadreman ki pa divilge oswa rouye tren. Ak anpil lòt pwoblèm ki pa devwale.

Sèten machin lè yo fin vye granmoun gen pwòp defo ak echèk. Pou egzanp, Cadillacs ki pi gran ak NorthStar V8 la byen bonè yo gen tandans fè echèk gasket tèt. Reparasyon tankou egzanp sa a ka depase valè machin nan. Se responsablite achtè a swa tcheke veyikil la an pèsòn. Oswa si sa pa posib fè yon konpayi enspeksyon tcheke li. Gen anpil Sèvis enspeksyon mobil ki pral enspekte yon machin nan yon lòt eta. Si ou achte yon machin je ou pa wè epi li pa jan sa dekri ou pral kole tankou Chuck!

Fwòd manipilasyon odomèt
Fwòd manipilasyon odomèt – enkli Egzanpsyon

Fwòd manipilasyon odomèt: Sa a se yon lòt sitiyasyon nenpòt moun ki achte yon machin ta dwe okouran de. LWA di ke odomèt yon veyikil pa pral manyen . Li trè klè sou sijè a nan woule tounen yon odomèt. Oswa ranplase yon odomèt ak yon lòt montre kantite mil ki pi ba. Sa gen ladann machin ki gen kondisyon egzante. Lalwa pa fè okenn eksepsyon pou chanje odomèt yon veyikil ki egzante. Nenpòt veyikil ki gen 10 an oswa plis pa gen dwa anrejistreman odomèt.

Si yo ranplase odomèt yon machin oswa repare li dwe divilge lè yo vann machin nan. Konsesyonè franchize teknik reparasyon ki ranplase yon odomèt kòm yon règ mete yon fichye notifikasyon nan ankadreman pòt yon machin ki montre dat ak kantite mil (si yo konnen) ke yon odomèt te ranplase. Nouvo odomètr ki soti nan konsesyonè a anjeneral kòmanse nan 0 kantite mil (analòg).

Konsesyonè machin ki genyen lonbraj ak moun prive tronpe yo ka chanje (retounen) yon odomèt analòg pou twonpe yon achtè. Souvan yon Rapò CarFax pral montre istwa kantite mil yon machin. Se yon bon envestisman pou achte yon Rapò CarFax sou nenpòt machin 1981 oswa pi nouvo pou tcheke lekti kantite mil yo. Eta tou dosye DMV, estasyon enspeksyon, elatriye, anrejistre kantite mil yon machin nan baz done eta a. Si ou sispèk yon machin ou ap konsidere achte ap montre kilométrage a mal. Tcheke DMV eta ki anrejistre a pou wè kilomèt yo anrejistre sou machin sa a. Enfòmasyon sa yo ta dwe yon dosye piblik, men ou ka oblije peye yo pou jwenn yon enprime.

Yon machin ka te nan yon konsesyonè franchiz pou sèvis garanti. Rele nenpòt konsesyonè franchiz epi bay manadjè sèvis la dènye 8 nan VIN a ka revele nenpòt ki diferans kilomèt. Li rekòmande tou pou fè yon enspeksyon vizyèl. Tcheke si w mete pedal fren an. Volan. Tcheke kijan pòt chofè a ouvè epi fèmen fasil. Chèche nenpòt siy vizib ki montre kantite mil la ka pi wo pase odomèt veyikil la montre. Epitou, gen lojisyèl sou mache a ki pral chanje lekti kantite mil dijital odomèt la. Se konsa, si odomèt la se dijital, pa konte sou li yo te egzat. Fè devwa ou epi envestige pou posib fwod odomèt. Li pi bon pou chèche konnen anvan ou achte yon machin ki te revèy pase apre reyalite a.

Odomèt machin ki egzante: Nenpòt machin ki gen 10 an oswa plis yo konsidere kòm Egzanp sou Anrejistreman odomèt dapre Lwa Federal. Pifò vann piblik konsesyonè yo pral vann machin laj sa yo kòm "Odometer Exempt". Gen chans si yo te fè yon transfè tit sou yon machin ki pi gran li pral pwobableman di Egzonere sou tit la kote kantite mil la ta nòmalman parèt. Yon fwa ke yon machin yo te egzante li pral rete konsa.

Yon veyikil ki pi gran ki kalifye ki egzante ka gendwa anrejistre kòm "Milè aktyèl" nan pifò eta yo toutotan tit sipò li yo ak lekti/deklarasyon odomèt yo reflete mil aktyèl sa a. Èske w ap achte yon machin 10 ane plis ak yon tit aktyèl mil? Jwenn yon deklarasyon kilomèt kilomèt aktyèl la nan men vandè a. Deklarasyon odomèt kapab telechaje sou rezo a .

Ansyen 5 chif odomètr. Doc te wè anpil machin ki pi gran ak odomètr analòg 5 chif pou vann. Vandè machin lan ap fè piblisite machin nan kòm kantite mil aktyèl. Sa a se sitou obsève sou machin pèseptè fin vye granmoun nan '50s yo 60's '70s. Odomèt la (revèy) pwobableman woule sou omwen de fwa. Nan machin ki pi gran yo, kondisyon machin nan pi enpòtan pase kantite mil ki ba.

Pa gen okenn rapò istwa sou nenpòt machin ki gen plis pase 1981 lè aktyèl VIN 17 karaktè te vin estanda. Se konsa, sèl fason asire w pou dokimante kantite mil la sou yon pèseptè oswa machin antik se ak resi sèvis. Yon ansyen liv ki reflete dat ak kantite mil nan travay sèvis ak chanjman lwil oliv elatriye. Yon jounal ta dwe gade fin vye granmoun konvenk mwen li se legi. Pa tonbe nan yon dokiman enprime ki gen dat ak kantite mil.

Si w achte yon machin ki pi gran epi tit la di "Kilomèt aktyèl la" asire w ke w fè vandè a siyen yon deklarasyon kilomèt kilomèt la. SE REYEL. Lè w anrejistre veyikil la asire w ou mande a DMV anrejistre kantite mil la kòm aktyèl. Ou dwe mande sa paske yo pral anrejistre li Egzante si ou pa mande li! Sa a se vrèman enpòtan pou kenbe valè sou mache a nan yon machin ki pi gran ak mil aktyèl. Transfere tit la nan Eksepte ka afekte valè sou mache machin nan!

Taks sou Lavant Veyikil ki Efektive Vant Machin andeyò Eta a: Pifò eta yo resipwòk osi lwen ke kolekte taks yo ale. Li pi bon pou tcheke avèk konsesyonè w ap achte a sou nenpòt responsablite taks. Li rekòmande tou pou rele DMV eta w la pou w konnen si w dwe gen okenn taks lè w anrejistre veyikil la. Chak eta diferan. Epitou, dwe avize pa tout dilè swiv lalwa ak kolekte taks yo apwopriye. Si konsesyonè a pa kolekte taks, anjeneral ou ka peye l nan DMV ou lè w ap transfere tit la. Prepare w pou w pwodui yon Bill Of Sale pou pwouve sa w te peye pou veyikil la.

Fè peman veyikil san danje: Si ou te fè devwa ou epi ou pare pou achte machin entènèt ou itilize yon metòd peman ki an sekirite. PA JANM itilize Western Union oswa nenpòt lòt Sèvis Transfè Lajan Lajan. Pran prekosyon nou ak Fo Sèvis Escrow ki pral vòlè lajan ou! WU se chwa Scammer a pou resevwa peman paske yo ka pran yon peman nan nenpòt peyi. Tout èskro a bezwen se nimewo transfè lajan an.

Fè atansyon ak vandè ki mande peman pa kado oswa kat debi prepeye. Kalite fwod sa a souvan itilize kat kado PayPal ak Amazon. Èskro a pral mande kòd redanmsyon kat la pa imel. Pran prekosyon nou ak aplikasyon smartphone tankou OfferUp ak Letgo ke yo te itilize pou twonpe achtè ak vandè.

Chwa peman Doc a pou fè yon tranzaksyon machin entènèt sou entènèt ta dwe voye li pa yon transfè fil labank. Si w ap achte nan men yon konsesyonè ki gen lisans, konsesyonè a ka ba w enstriksyon transfè labank konpayi an pa imel oswa pa faks. Sa a se yon bon bagay espesyalman si w ap resevwa veyikil la anbake lakay ou epi ou vle asire w ke konsesyonè a resevwa peman ou. Yon lòt opsyon se peye pa yon chèk kesye epi poste li itilize USPS Priyorite oswa Express Mail ak Konfimasyon Siyati. Sa a enpòtan pou w konnen yo te siyen pou li.

Lè Doc t ap vann machin sou Entènèt li t ap voye tit la ak dokiman ki te mande yon siyati. Bon asirans pou asire w ke tit la pa t pèdi nan lapòs. Si yon chèk kesye pèdi pa lapòs, bank emèt la gen plis chans pou w mete yon kosyon anvan ou ranplase l. Pa pran risk pou ou kole tankou Chuck paske ou te twò bon mache pou byen poste chèk la!!

Si w ap vin chèche veyikil la an pèsòn, peye lajan kach sou livrezon an se OK tou. Mwen ta asire w ke vandè a te gen tit la epi li ta remèt li bay achtè a sou livrezon. Asire ou ke ou te swiv konsèy mwen an pi bonè nan atik sa a epi li te fè devwa lakay ou an komen. Ansanm ak nenpòt enspeksyon machin elatriye. Pa gen anyen ki pi mal pase vole distans ki long ak yon TIKÈ SÈL SÈL epi chèche konnen veyikil la se te yon POS paske ou pa t enspekte li.

Evite fwod sou veyikil sou entènèt ak èskrokri mak èskrokri: Net la ENFESTE ak èskro ki ofri yon machin pou vann a yon pri ekstrèmman ba.

Pa viktim èskrokri sou entènèt!

Si pri yon veyikil sanble "ki pa reyèl" KANPE epi mande tèt ou. Èske sa se yon lis tronpe? Ki sa ki mal nan machin sa a? Èske li te nan yon aksidan? Èske machin sa a te nan yon inondasyon? Èske machin sa a gen yon tit rebati oswa sovtaj? Ou pa dwe twonpe!

Sellers Agent Vehicle Brand Fraud te kòmanse li sou eBay Motors sa gen plis pase yon dekad. Nou onètman kwè eBay te kapab mete yon kanpe nan fwod pa edike kominote yo. Men, evidamman, pwofi antrepriz yo te pi enpòtan pase sekirite manm yo. Anpil moun te viktim èskrokri machin sou lis fo, pandan ke eBay swa te reklame fwod te minuscule oswa refize egzistans li.

FBI envestige Fwòd Pwoteksyon Acha Veyikil
FBI envestige frauduleux vpp sou konsomatè yo.

eBay Vehicle Purchase Protection (VPP) Mak Fwòd te reklame anpil viktim nan 2011, ke FBI te lanse yon ankèt sou mak fwod.

Biwo Envestigasyon Federal la (FBI) te depoze rapò sa a nan dat 15 out 2011, konseye konsomatè yo pa tonbe nan reklam tronpe machin.

Yo jwenn anpil piblisite fwod sou Autotrader.com, Cars.com, Craigslist, eBay Motors, ak anpil lòt piblikasyon sou entènèt ak aplikasyon pou smartphone.

Èskro yo ap fè piblisite tou nan piblikasyon enprime konvansyonèl tankou jounal ak magazin. Pa pèdi lajan ou nan fwod entènèt!

Anons sa yo ou wè yo se èskrokri yon ti bèt! Epi yo gen entansyon fè lasisiy yon achtè potansyèl voye imèl èskro a. Èskro a gen plis chans an Ewòp oswa yon lòt peyi ki opere nan yon kafe entènèt oswa koneksyon bande san fil.

Èskro entènèt yo se avantaj nan sa yo fè! Vòlè lajan nan men moun ki gen krentif panse yon pri konsa ireyèl ba se legi! Pa Viktim Fwòd Entènèt!

Magouyè yo ap itilize non mak Amazon pou twonpe konsomatè yo. Sit entènèt kontrefè Amazon.com sa a anrejistre nan Beijing Lachin. Yo itilize li kòm yon pati nan yon tronpe konfyans mete kanpe anbake machin ki pa egziste. Pa fè yon schmuck epi pèdi lajan ou nan mak fwod!

Non domèn sitwèb mak kontrefè
Yo te itilize sit entènèt la kontrefè nan yon tronpe konfyans anbake machin. Anrejistre nan Beijing Lachin.

Moun si w ap achte machin yo itilize sou entènèt epi w planifye rankontre yon moun pou achte yon machin (oswa yon lòt atik.) Li pi bon pou w rankontre nan yon plas piblik pandan lajounen sèlman. Yon pakin sant komèsyal okipe, yon lokal estasyon polis pakin , Elatriye

Retrete sa yo te asasinen ak vòlè lè yo te rankontre yon etranje pou achte yon Mustang 1966. Kriminèl k ap reponn anons sou aplikasyon smartphone lokal tankou OfferUp ak Letgo. Lè sa a, fè aranjman pou rankontre ak fè biznis, men olye de sa, vandè yo touye epi yo te vòlè machandiz yo.

Pa pran risk ki pa nesesè lavi ou ka depann de li!

fakti machin fwod
Tronpe konfyans ki pral vòlè lajan w ak idantite w

Si ou tonbe pou youn nan machin èskrokri machin itilize sa yo pral disparèt lajan ou nan yon bat je. Dezole pou m fèm, men se tankou pran lajan w epi jete l nan fatra!

Epitou, dwe okouran de MILET LAJAN ki vin pipiti pou pran peman pou yon MACHIN antanke Ajan vandè. Èskro yo kontakte moun k ap chèche travay sou entènèt epi yo ofri yo travay kòm yon ajan. Magouyè a gen viktim li transmèt lajan an bay ajan an ki pran 10-20% nan montan vann kòm komisyon yo. Ajan an (lajan milèt) Lè sa a, fil balans lan bay yon lòt moun.

SCAMMERS yo pral souvan "RENSE" lajan sal yo plizyè fwa nan yon tantativ pou kache tras yo. Si yon moun tonbe nan yon tronpe travay nan kay li ka fini nan prizon pou "blanchi lajan oswa gwo vòl." Sa yo rele ajan an pral moute Creek la san yon pedal lè federal yo vin frape pi rèd toujou! Se konsa, si yon moun kontakte ou sou travay pou yo kòm yon ajan vandè kolekte peman KOURI!

Epitou nan pi gwo enpòtans. Si ou te voye yon imèl yon scammer, gen yon bon chans yo te ka glise yon logger kle oswa kèk lòt viris sou òdinatè w lan. Asire w ou fè yon eskanè viris konplè sou òdinatè w oswa smartphone ou. Lè sa a, ale sou entènèt epi chanje nenpòt modpas bankè oswa lòt kont sou entènèt. SCAMMERS Entènèt yo se avantaj nan fè sa yo fè pi byen vòlè lajan vantouz!

Si ou bezwen yon bon pwogram antivirus gratis eseye Microsoft Sekirite Aspè fondamantal pou Windows. Li travay trè byen ak oto-mizajou definisyon li yo menm jan ak Norton oswa lòt lojisyèl peye.

Pi bon konsèy Doc pou vandè machin entènèt yo:

Si w ap vann machin ou itilize li pi bon pou mete kondisyon ou vann nan piblisite ou. Asire w ke ou presize ki jan ou vle yo peye. Lajan kach sou livrezon se OK. Si w ap fè yon tranzaksyon sou entènèt ensiste achtè a sèvi ak yon transfè labank pou voye peman ou.

Epitou, li toujou pi bon pou di potansyèl achtè yo alekri ke yo vann machin ou itilize AS-IS san okenn garanti. Doc te konn di "si machin sa a kraze nan mwatye ou posede tou de mwatye" ki trè rezime li. Mete verbiaj sa a alekri. Menm si machin ou a gen balans nan garanti faktori li ki rete, Li ta dwe toujou vann AS-IS men libellé ke li gen balans ki rete a nan garanti faktori ki swiv veyikil la, pa pwopriyetè a. Yon egzanp se isit la.

Isit la se yon ti bout odyo ki eksplike poukisa machin yo itilize AS-IS Vant pi bon!

PA JANM aksepte PayPal pou pri acha konplè yon machin itilize. PayPal bon si w ap chèche yon fason rapid pou kolekte yon depo machin. Doc sijere pa plis pase $200-300. Ou dwe konnen yon rekouvèr ki finanse ak kat kredi ka koute w lajan depo sa a kòm yon vandè. Chargebacks yo se nimewo en rezon pou pa aksepte peman konplè pou yon otomobil pa PayPal.

Pwoteksyon achtè PayPal pa kouvri "Veyikil oswa Depo Veyikil." Doc te li istwa laterè sou entènèt kote kèk reprezantan sipò kliyan PayPal pa t 'konnen règ espesifik machin yo epi kite yon achtè ranvèse yon achte machin. Si ou te vann kannòt kamyon machin ou oswa nenpòt sa ki konsidere kòm yon machin ou ta ka van moute kole tankou chuck.

Epitou, li posib pou chaje tounen yon kat kredi achte machin itilize. Sepandan, yo konsidere yon machin motè pwopriyete ki gen tit . Anjeneral, konpayi kat kredi yo p ap fè chaj sou pwopriyete ki gen tit la. MEN achtè yo te konnen yo bay manti bay founisè kat kredi yo di yon lòt bagay pase yon machin te achte.

Si PayPal resevwa yon notifikasyon sou yon dechaj, yo repran lajan an nan kont ou. Si kont ou a vid, yo ba ou yon balans mwens epi yo pran nenpòt bagay ki resevwa apati pwen sa a. PayPal pral evantyèlman vire balans ki poko kolekte nan koleksyon yo. Epi yo pral siman ranpli pwosè si balans lan dwe gwo ase. Si ou gen yon bagay yo tache ak bon kredi ou pral bloke peye yo. Isit la se yon bon egzanp poukisa PayPal pa ta dwe aksepte pou yon machin.

Ban-m pran abònman
Notifye nan
envite

69 kòmantè
Dernye
Pi ansyen Pifò Vote
Aliye komantè
Wè tout kòmantè
Anonim
Anonim
25 Mas 2017 5:14 PM

Ou te chwazi yon machin ki gen yon tit rebati. Ou ka wè repare gri devan. ou pa janm deklare ke yon mwayèn ak yon tit rebati se sèlman vo 1/2 nan valè nòmal li a. Mwen ta di sa a trè posib se pri kòrèk. Mèsi Ken

Marc
Marc
17 janvye 2017 11:35 PM

Ki sa ki sou achte yon mak nouvo machin ak 24 mil sou li fòme yon konsesyonè Chrysler ak jis gade nan foto?

dan lapping
dan lapping
21 Desanm 2016 5:51 AM

Vann yon roadster 62 jag pa gen tit jan sa ye a yon konsesyonè jag nan Kalifòni te di ke yo ta transfè labank lè livrezon machin anbake soti. Mwen aksepte òf la 65,000 te mande 150.000 de tout fason depake machin nan chak bwat ak pake tout te envantè. Lè sa a, yo kenbe chofè a pou mwatye yon jou epi yo voye yon chèk tounen pou 30k. Yo garanti m 'via konvèsasyon ak prive e-mail peman konplè kounye a achtè a entèvni aksepte tèks apèl mwen oswa imèl ki rekou mwen genyen.

Tony
Tony
4 novanm 2016 2:09 AM

Bonjou mwen se Tony, se premye fwa mwen achte yon lòt kote san mwen pa wè veyikil la ki pa yon gwo pwoblèm pou mwen nan veyikil la paske mwen planifye fè yon revizyon si sa nesesè, men konsesyonè a se yon Kia ak tout bagay ki la. kredibilite sanble tcheke deyò kòm yo te yon kote, konsesyonè ki gen lisans ak tout. Pwochen etap mwen nan tranzaksyon sa a se fè yon transfè labank pou yon machin itilize pou 12000 dola. Ki sa ki kalkile etap mwen bezwen pran ke mwen ta ka manke asire w ke sa a fini byen nan... Read More »

Stacy Hoch
Stacy Hoch
25 oktòb 2016 2:25 PM

Doc, Mèsi pou yon atik trè enfòmatif! Mwen te jwenn yon Acura ki te nan lis pou vann pa yon pati prive (lyen retire pa admin). Sepandan, apre kèk fouye ak korespondan, yo pa yon pati prive men aktyèlman yon gwoup vann piblik oto isit la nan Indianapolis. Yo di yo te achte machin nan nan vann piblik nan Ohio. Enfòmasyon sa a matche ak carfax la. Mwen te itilize VIN la epi mwen pa jwenn okenn gwo pèt, aksidan, sovtaj, oswa anyen. Carfax a di se te yon machin lwe pèsonèl nan Pennsylvania pou yon koup de ane. Kilométrage a sanble legi. Men de bagay ap deranje m.... Read More »

Anonim
Anonim
26 oktòb 2016 7:20 AM
Reply to  Doc

Mèsi anpil pou enfòmasyon an, Doc! Sa ap ede nou avanse ak konfyans si wi ou non nou fini aktyèlman achte machin sa a. Ala yon richès konesans ou ye.

Stacy

Huzefa Bharma
Huzefa Bharma
21 oktòb 2016 7:11 AM

Mèsi paske w pataje yon lis gwo konsèy pou achte machin. Kòm gen anpil bagay ki ta dwe kenbe nan tèt ou pandan w ap ale pou achte nouvo oswa ansyen machin. Sitou anpil moun jwenn twonpe. Bon enfòmasyon sou konsesyonè a ak mèt machin lan dwe fè anvan ou achte.

Kdl
Kdl
19 oktòb 2016 6:14 PM

Doc, mwen ap konsidere achte yon machin nan UK a epi fè li anbake nan NY. Èske ou ka rekòmande yon konpayi anbakman (pòt an pòt) ak yon ajan depo? Mèsi

Karsten Olsen
Karsten Olsen
14 Out 2016 6:49 PM

Hey, finalman yon kote mwen ka jwenn kèk repons a kesyon sou achte sou eBay motè. Mwen ap gade yon Ford Mustang soti nan 1967. Èske mwen pwoteje eBay vpp. Si mwen peye pa bank de kont labank. Si tout detay yo fè sou sit eBay la?

Jayshree Makadia
Jayshree Makadia
27 jiyè 2016 7:11 AM

Gwo atik ak jwenn konsèy trè itil, nan 6 mwa mwen planifye achte machin itilize. Ap aplike pwen yo mansyone nan atik la. Mèsi!

Vic
Vic
30 jen 2016 9:49 PM

Bonjou la! Gwo konsèy. Nou ap chèche achte yon kamyon ponpye klasik (ansyen) pou pote Pòtoriko. Lè w ap achte yon machin nan men yon vandè ki pa nan eta a, èske achtè a bezwen vin chèche l an pèsòn pou l siyen transfè tit la? Mwen sipoze ke se yon wi paske konpayi anbakman an mande tit la nan non ou.

David
David
28 me 2016 6:51 AM

Doc. Mwen make yon Corvette sou Ebay, vann piblik la te fini ak yon bider genyen nan IL e mwen nan FL. li vle machin nan anbake. Mwen te pale avè l nan telefòn. Li te dakò ak yon transfè fil men li te mande yon kopi tit la klè yo dwe voye yon imèl ba li epi li te di ke li ap voye yon bòdwo lavant siyen ak li vle mwen siyen ak imèl tounen anvan mwen resevwa lajan yo pa fil. Mwen ezite voye yon kopi tcheke tit la epi voye tounen yon bòdwo vann siyen. Ki jan ou ta jere sa a... Read More »

Doc
Doc
28 me 2016 7:38 AM
Reply to  David

Achtè w la evidamman ap fè devwa li. Si mwen ta achte yon machin sou Entènèt mwen ta fè menm bagay la, epi mwen ta mande tou yon kopi lisans chofè ou pou asire ke machin nan gen tit legalman sou non ou.

Konsènan bill of sale, piske ou nan Florid, yon bòdwo lavant eta apwouve: https://www.flhsmv.gov/dmv/forms/BTR/82050.pdf . Mwen ta ekri sou bill of sale machin nan vann jan li pa gen okenn garanti. Asire w ou endike kantite mil machin aktyèl la.

Pi bon volonte, Doc

Make
Make
27 me 2016 11:13 AM

Doc map chache achte yon machin liks dezyèm men, mwen jwenn yon machin prive nan FL (mwen nan VA). Machin nan te vann a lakriye piblik sou Ebay san yon òf, mwen te an kontak ak vandè a ki di m 'li gen yon privilèj sou li. Mwen te tcheke tou ak manifakti a ki te konfime detay sèvis ak egzistans lan nan yon garanti. Mwen vle fè machin nan tcheke pa yon twazyèm pati, privilèj la peye epi answit machin nan anbake ba mwen. Èske gen yon sèvis serye ki pral fè sa pou mwen sa... Read More »

Doc
Doc
Me 27, 2016 12: PM
Reply to  Make

Hi Mark, mwen te itilize CarChex nan tan lontan, mwen pa konnen si yo toujou nan biznis. Sinon petèt eseye Googling machin enspeksyon ak kòd postal kote machin nan ye.

Kòm pou peye a prêteur a ta dwe kapab ba ou montan an. Li posib bay de chèk kesye (apre enspeksyon an), youn pou vandè a ak yon lòt voye tèt ou bay kreditè a. Estipile tit la dwe voye ba ou dirèkteman. Eta Florid se yon eta tit elektwonik kidonk ka gen yon frè pou yon tit sou papye.

Pi bon volonte, Doc

Nidhish
Nidhish
11 Desanm 2015 4:09 AM

Atik itil ak enfòmasyon sou entènèt achtè machin bezwen. Mwen rekòmande pou li atik sa a si machin ou achte sou entènèt.

Scott Krenytzky
Scott Krenytzky
27 septanm 2015 1:13 PM

Mwen mete Accord tenten mwen an sou Craigslist pou $500 epi mwen jwenn yon achtè nan CA. Li vle voye yon chèk pou machin nan plis lajan anplis pou peye sèvis transpò a vin pran machin nan. Mwen sipoze kontakte li lè chèk kesye yo efase epi li pral fè aranjman pou ranmase. Èske ou panse sa a se legi? E siyen tit la ak notarya? Mèsi.

Abby Bennett
Abby Bennett
22 septanm 2015 10:37 PM

Alo! Mwen sipoze al gade nan yon machin Jedi ke mwen te jwenn sou Craigslist. Konsesyonè sa a vann machin tou sou eBay, kidonk mwen te gade evalyasyon li yo ansanm ak menm machin li te mete sou li a (moderatè retire lyen) eBay Item 331660804721 – 2015 Toyota Prius. Li gen yon evalyasyon vandè 100% ak VIN (JTDKDTB34F1578269) tcheke deyò nan chèk oto. Mwen toujou yon ti kras ezite paske machin nan gen yon pri pi ba pase sa li vo ($ 13,900) .... Nenpòt konsèy? Mwen pral gade li an pèsòn.

Doc
Doc
23 septanm 2015 12:05 PM
Reply to  Abby Bennett

Èske mo sucker Garnier yo gen sans? Yon Prius C 2015 ap anrjistreman pou $28,895 dapre nadaguides.com. Kòm nou di souvan nan biznis machin nan, gen yon bourik pou chak chèz. Pa vale viris la!

Òf $1,025 aktyèl la sou eBay Motors se tankou yon blag. Ak vandè a gen yon bèl prezantasyon ak anpil bon foto tou.

AlwaysPathfinders
AlwaysPathfinders
16 septanm 2015 1:20 PM

Hey ed mwen sipoze ale gade yon koup machin aswè a ke mwen te jwenn atravè Craigslist. Youn nan sanble trè legi. Pral al rankontre moun nan epi li di li gen dosye sèvis pou li. Sanble yon kontra nòmal jiskaprezan men nèg la ap mande yon ti jan anpil pou yon machin ki vann prive. Lòt la... Li di ke li sere li nan garaj yon zanmi/mekanik, men pita li di li pake nan lari a, epi li di m se pa machin li an reyalite. Se machin frè li. Li te di ke li te dènyèman... Read More »

Doc
Doc
16 septanm 2015 4:46 PM

Oke pou kòmanse, mwen pa sijere gade machin nan mitan lannwit. Bon fason pou yo vòlè oswa menm touye. Anplis li difisil pou gade yon machin byen nan mitan lannwit. Si ou pa yon konsesyonè epi ou pa yon mekanisyen, fè enspekte machin nan. Asire w ke veyikil la gen tit sou non vandè a. Si ou fè yon kontra mwen sijere rele polis lokal la epi fè yo kouri VIN pou asire w ke li pa vòlè oswa fwod jwenn.

Rip Poe
Rip Poe
1 septanm 2015 6:45 AM

Mèsi paske w pataje pòs itil sa a avèk nou. Gwo etid atik sa a ak anpil konsèy ladan l pou achte nouvo machin lan. Mèsi pou pòs sa a.

Tom Steele
Tom Steele
30 Out 2015 1:58 PM

Mwen jis achte yon El Camino 1967 sou sit entènèt la ki pa wè, eksepte pou foto ki endike achte jan li ye. Veyikil la jis rive yè e li pi mal pase foto yo!! Èske gen yon bagay mwen ka fè pou yo voye machin tounen epi resevwa yon ranbousman sou acha sa a? Trè desi!!! E fache...

Doc
Doc
30 Out 2015 2:58 PM
Reply to  Tom Steele

Dezole tande pale de sa. Mwen toujou konseye konsomatè yo fè enspekte yon machin anvan yo komèt achte.

Trust se yon ti kras plis pase yon mo senk lèt ​​ki pa gen okenn siyifikasyon jou sa yo. AS-IS jeneralman vle di jis sa. Avoka yo pa bon mache sitou si yon lòt eta enplike. Li vrèman absoli pou yo bay manti sou yon kondisyon machin!

knubby
knubby
9 Out 2015 7:28 PM

Hey Ed, mwen vann yon machin sou Entènèt epi mwen resevwa tèks nan men yon achtè ki enterese, li vle voye yon chèk atravè USPS 2 jou, ak siplemantè pou kouvri anbake li ba li. Li di mwen ka kenbe veyikil la jiskaske chèk la efase. Pa sèten si se yon tronpe, son tankou yon sèl. tou se yon nimewo telefòn GA epi mwen nan WI.

Doc
Doc
9 Out 2015 7:45 PM
Reply to  knubby

Mwen sijere fè kontak vwa ak achtè potansyèl ou epi santi l soti. Osi lontan ke achtè a pa mande pou ou voye lajan anplis anbake bay ajan l 'expéditeur, li ta ka pou reyèl. Mwen ta rekòmande yon transfè labank pou peman. Sinon mwen ta bay nenpòt chèk yon minimòm 10 jou pou netwaye anvan lage machin nan ak tit.

Bon chans ak vant ou.

Net Auto
Net Auto
Jiyè KAWO, KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN PM

Post enteresan, nou dwe toujou pran anpil prekosyon lè nou vann anyen sou entènèt la men sitou gwo acha tankou yon machin.

manaman
manaman
Jiyè KAWO, KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN PM

Hey Ed, mwen nan Bradenton FL epi mwen jwenn yon machin ki difisil pou jwenn yon 83 VW Vanagon, kamyon an te chita pou yon ane, mwen tcheke vin an epi li pa vòlè men vandè a te di m ke tit la se nan. Pwopriyetè anvan yo non toujou, ke li pa t transfere li paske li te pral ranje li men li pa janm rive, mwen toujou vle kamyon an paske li difisil pou jwenn, kisa mwen ta dwe fè lè mwen pral rankontre l dimanch? Mwen pa wè tit la,... Read More »

Doc
Doc
Jiyè KAWO, KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN PM
Reply to  manaman

Piske nou tou de nan Florid, epi si vanagon an gen yon tit Florid mwen sijere nou tou de ale nan DMV epi eseye transfere li. Mwen pa ta remèt bèf la jiskaske mwen te konnen li te transfere. Si vanagon an PA gen yon tit Florid, li pral oblije swa kondwi oswa transpòte li nan DMV pou yon verifikasyon VIN.

Tit louvri yo se byen yon sitiyasyon komen ak machin fin vye granmoun. Pwoblèm nan sèlman ta pa kapab transfere tit la, ki ta ka yon kochma papye remèd.

manaman
manaman
Jiyè KAWO, KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN PM
Reply to  Doc

Men, non li se pa sou tit la, ki jan yo ta pral DMV ede

Doc
Doc
Jiyè KAWO, KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN PM
Reply to  manaman

Mwen ta jis remèt li bay grefye tit la epi di mwen vle tit li. Pa ka fè mal, tout sa yo ka di se wi oswa non. Men, si non ba ou yon rezon poukisa pa ak sa ou bezwen korije fè li transfere.

Tahoegrrl
Tahoegrrl
23 jiyè 2015 9:36 AM

HI Ed, byen kontan mwen jwenn ou! Isit la nan yon bagay mwen pa te wè anpil nan ankò - mari m 'te kap chèche yon Camaro '69 epi li te jwenn youn sou yon "craigslist tankou" sit. Machin nan soti nan foto yo se supèrb, ak fason anba pri. Okòmansman nou te panse li te nan Iowa akoz sit nou jwenn li sou li, men apre li te kontakte nèg la, li te di li nan Netherlands, men machin nan anrejistre nan eta yo, di li vle vann li pou evite anrejistre lòt bò dlo. . Natirèlman tout kalite alam te ale nan tèt mwen!... Read More »

Doc
Doc
23 jiyè 2015 9:44 AM
Reply to  Tahoegrrl

Kontra sa a gen tronpe èskrokri ekri sou tout li, espesyalman gratis anbake ak peryòd enspeksyon an. Pwobableman ap eseye phish mari ou soti nan yon kalite depo nan tronpe.

Kòm dabitid li nan fè lasisiy nan yon afè enkwayab bon ki pyèj achtè machin entènèt. Pi bon parye se bliye sou li.

Pi bon volonte, Doc.

Singh
Singh
20 jiyè 2015 12:48 AM

Bonjou Ed, Mèsi pou atik la. Li trè enfòmatif. Mwen gen yon kesyon. Mwen kap achte yon sedan liksye nan men dilè sèlman vann piblik oto. Mwen te pale ak yon moun ki soti nan yon eta diferan ki gen lisans dilè epi ki achte machin pou moun ki soti nan vann piblik pou yon frè plat. Mwen planifye pou m pran yon prè oto nan men inyon kredi mwen an, ki ofri m 'yon chèk ak yon limit maksimòm kote mwen ka ranpli kantite lajan aktyèl la pou machin nan epi bay li nan konsesyonè a. Mwen ap eseye konprann sa ki pi bon an... Read More »

Doc
Doc
20 jiyè 2015 7:50 AM
Reply to  Singh

Soti nan eksperyans mwen nan vann piblik konsesyonè yon inite prim kilomèt ki ba pral apwoche valè liv an detay. Ajoute òf genyen an, vann piblik, konsesyonè, ak frè transpò pral mete ou tou pre sa ou ta ka achte inite sa a lokalman. Dapre mwen, li se yon anpil nan pran risk pètèt sove sèlman yon ti kantite lajan. Pwobableman pa vo li. Li komen pou kredi inyon yo finanse dilè apre privilèj yo te aplike. Sa a pwosedi debaz la, menm si lòt aranjman ta ka pètèt dwe ranje. Kòm pou ranvèse peman sou pwopriyete ki gen tit, sa ta ka yon zafè kriminèl. Dilè anjeneral... Read More »

George Allen
George Allen
Jiyè KAWO, KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN PM

Mèsi pou konsèy la. M ap achte yon machin klasik atravè liy eta a epi m ap voye l anbake. Mwen mande pou vandè a voye yon kopi tit la pou mwen, tou de bò. Lè sa a, lè mwen pare pou peye mwen te panse mwen ta mande l 'kenbe machin nan, men voye m' tit la. Lè mwen resevwa tit la mwen pral fè li lajan an, epi li ka lage machin nan bay konpayi transpò a lè fil la netwaye. Èske sa son rezonab pou ou?

Doc
Doc
Jiyè KAWO, KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN PM
Reply to  George Allen

Mwen rekòmande ou fè enspekte machin nan anvan ou voye peman an. Si vandè w la se yon pati prive, mwen ta mande yon idantite foto ansanm ak kopi tit la pou asire ke machin nan se pou li vann. Sinon kesyon ou yo son OK pou mwen.

Pi bon swè pou yon bon acha siksè.

Tyler
Tyler
29 jen 2015 1:20 PM

Lè w ap achte yon machin sou ebaymotors, èske achtè a anjeneral voye $ an premye oswa vandè a voye tit la an premye? Èske se tit, $, Lè sa a, machin oswa $, tit, Lè sa a, machin? Mwen se achtè a. Fè yon kopi tit la tcheke ki montre vandè a gen tit klè.

Doc
Doc
29 jen 2015 3:35 PM
Reply to  Tyler

Sa ta dwe jiska vandè a. Lè mwen te vann machin sou Entènèt, mwen te oblije peman an antye anvan m te pibliye machin nan ak tit.

Yon sijesyon rapid. Si w ap achte andeyò eta oswa vil la epi planifye pou w voye veyikil la lakay ou, fè enspekte l an premye pou w asire w li nan kondisyon vandè a di. Bon travay tcheke tit la!

Pi bon volonte pou yon tranzaksyon siksè, Doc

Tyler
Tyler
29 jen 2015 3:40 PM
Reply to  Doc

Mèsi, Doc!

Brandon
Brandon
Me 17, 2015 12: PM

Mwen jis mete yon peman anba sou yon machin ki te nan lis sou EBay, men mwen finalize tranzaksyon an nan eBay. Mwen te gen yon enspektè tcheke veyikil la epi li sanble gwo. Mwen vle fè li anbake pou $750. Konsesyonè a vle m 'fè fil lajan ki rete a anvan li anbake. Kouman pou mwen asire w ke mwen pwoteje?

Doc
Doc
Me 17, 2015 12: PM
Reply to  Brandon

Èske w te enspekte tit la pou w asire w li se non vandè a? Oswa èske w ap achte nan men yon konsesyonè ki gen lisans? Transfè fil labank se yon metòd peman apwouve pou tranzaksyon machin eBay Motors. Si se te mwen, mwen ta vle yo peye tout antye anvan ou pèmèt ekspedè a ranmase machin nan. Son tankou ou te fè devwa ou. Jis asire w ke vandè a pa peddling yon tit ouvè. Tit ouvè yo ka fini yo pa kapab transfere nan non ou. Asire w ou jwenn yon bil of sale. Men, si machin nan se anba 10... Read More »

Wendy Miller
Wendy Miller
13 me 2015 8:17 AM

Bonjou Doc, bezwen konsèy ou. Mari m 'te achte yon kamyon sou entènèt la epi li te transpòte li nan nou sou lòt bò a nan peyi Etazini an. Li te rive san tit. Koulye a, vandè a pa pral reponn okenn apèl. Tout sa nou genyen se yon bòdwo vann ekri alamen (plis tankou gribouye) ak yon kopi chèk lajan an (mari m 'se evidamman yon moun ki fè anpil konfyans). Ki sa ou rekòmande kòm kou nan aksyon? Papa m 'te di voye yon lèt sètifye pou yon bòdwo vann, men mwen parye li pa pral reponn sa tou (li gen apeprè 24 ane).

Doc
Doc
13 me 2015 9:52 AM
Reply to  Wendy Miller

Bonjou Wendy, tanpri kreye yon sijè èd nan fowòm nou an pou nou ka jwenn plis enfòmasyon: https://www.docsqualitycars.com/forum/help/ Ki kote yo te anonse machin nan pou vann. Nan ki eta vandè a ye. Nan ki eta ou ye. Èske w gen yon lyen pou anons machin yo. Tanpri poste enfòmasyon sa a nan fowòm èd nou an sèlman.

Doc
Doc
14 avril 2015 5:44 PM

Zanmi, Tanpri pa mete anons pou vann woulib ou isit la. Sit entènèt sa a pa fèt kòm yon kote pou vann bagay. Si w bezwen konsèy pou achte oswa vann machin ou lib pou w poze kesyon.

Mèsi pou konpreyansyon.

Brian Kelley
Brian Kelley
19 Mas 2015 1:29 PM

Mèsi paske w poste atik sa a. Mwen panse ke li enpòtan pou sèlman fè fas ak kliyan ki vle peye lajan kach pou machin ou itilize. Twò souvan moun fini nan tribinal ti reklamasyon poutèt varyete moun ki sou Craigslist, elatriye gwo konsèy tout alantou. Gwo atik.

Doc
Doc
19 Mas 2015 9:11 PM
Reply to  Brian Kelley

Brian, mèsi pou kòmantè ou. Wi lajan kach se wa jis dwe asire w ke li pa kontrefè. Net la se yon kote ki graj pou fè biznis. Mwen anvi pou bon ansyen tan yo kote konfyans ak valè kominote yo te dirije.

Tony
Tony
16 fevriye 2015 1:28 PM

Mwen abite nan Ohio e dènyèman mwen te achte yon machin nan yon konsesyonè machin itilize nan Florid. Sa fè de mwa depi mwen te peye pou li, epi mwen jis resevwa veyikil la de semèn de sa. Anplis li se yon POS, menm si li gen yon kantite mil ki ba, mwen poko resevwa tit la. Konsesyonè a kontinye sèvi ak lòt moun kòm yon eskiz poukisa li pa te voye ankò, men nan entre-temps la te vann plizyè douzèn machin sou ebay ak fidbak pozitif nan de mwa sa yo. Se konsa, evidamman lòt moun ap resevwa tit yo. Li te vann tou plis pase 500... Read More »

Doc
Doc
16 fevriye 2015 4:50 PM
Reply to  Tony

Si se yon machin modèl an reta gen chans pou li te gen yon privilèj sou li. Pwosedi estanda se pou konsesyonè komès la voye yon peman bay kreditè a pou resevwa tit. Mwen te wè tit tounen nan yon semèn ak osi lontan ke de mwa. Kounye a ke pifò eta yo te ale san papye tit si yon machin vann bay yon achtè nan yon lòt eta yon tit papye dwe bay lòd. Mwen ta bay li yon ti kras plis tan. Men, nan lòt men an, pa retade pase dat limit pou ranpli vpp ou a. Si ou fini depoze yon plent pwoteksyon ak tit la... Read More »

JTW
JTW
Janvye 8, 2015 12: 52 AM

Mwen achte yon machin nan Indiana epi mwen abite nan South Carolina. Carfax a tounen gwo. Mwen pral voye machin nan lakay mwen nan South Carolina. Vandè a vle m 'fè l' lajan ak Lè sa a, machin nan pral anbake. Kouman pou mwen pwoteje tèt mwen nan tranzaksyon sa a?

Doc
Doc
10 janvye 2015 12:31 PM
Reply to  JTW

Si ou te fè devwa ou jan mwen sijere nan atik sa a ou ta dwe OK. Mwen sipoze ou te gen kontra ak expéditeur a? Li ta tou yon bon lide pou tcheke repitasyon expéditeurs sou liy.

Padon pou repons an reta, mwen pa t resevwa notifikasyon sou kòmantè ou a. Pi bon volonte, Doc

Jon
Jon
10 oktòb 2014 5:32 PM

Wi, mwen dakò. Mwen reyèlman pa ka remèsye ou ase pou èd ou sou sa a. Mwen pa konnen si mwen pral refè 2k la men mwen definitivman pral rete lwen yon sèl sa a epi limite pèt mwen yo. Apre sa, mwen jis vle di, nan yon epòk nan SCAMMERS ak vòlè, w ap bay yon sèvis piblik etonan. Mèsi anpil Doc, ou bèl!!!

Jon
Jon
10 oktòb 2014 6:12 AM

Bonjou Doc, mwen renmen blog ou a. Mèsi. Se konsa, sitiyasyon mwen an: Mwen jis achte yon machin sou eBay epi mwen panse mwen ka fè fas ak yon curbstoner, menm si mwen pa sèten. Mwen te mete yon depo trè enpòtan desann sou veyikil la epi tou achte yon vòl de eta ale. Men kounye a mwen konsène. Drapo wouj #1 Apre kèk pwodding vandè a di machin nan pa sou non li, men non madanm li. Ke li pral siyen si sou. Oh, epi non madanm li sispèkman eple menm jan ak pwòp non li. Non madanm. Gwo drapo wouj. La... Read More »

Carson
Carson
28 septanm 2014 3:29 PM

Hi there,

Mwen gen yon kesyon rapid pou ou. Mwen jis vann yon machin sou Ebay, mwen te resevwa peman konplè atravè paypal ak achtè a vle m 'voye l' yon foto nan tit la gratis ak klè. Èske sa a oke/danjere fè?

Roy McCullough
Roy McCullough
27 septanm 2014 12:19 PM

Mwen renmen blog ou a epi mwen dakò ak pi fò nan avètisman pati sou kourbstoners travèse soti non achtè yo nan yon tit se yon ti jan etranj pou mwen men yon bagay yo dwe gade deyò. Pou toutbon! Non mwen se Roy McCullough Mwen renmen machin ak divès kalite machin mwen toujou kenbe yon je deyò pou bon kontra sou machin ak jis tankou anpil lòt moun si mwen panse mwen ka jwenn li bon mache epi revann li pou fè 100 dolar mwen ta ka fè li konsa. teknikman sa fè m 'yon curbstoner? Lol Anjeneral si li bon mache pase li... Read More »

Roger Grimes
Roger Grimes
26 septanm 2014 4:56 PM

Atik trè devan ak enfòmasyon achtè machin entènèt yo bezwen. Mwen rekòmande pou li atik sa a si machin ou achte sou entènèt.

Abe
Abe
6 septanm 2014 2:17 PM

Sa se yon bon machin achte konsèy atik. Li kouvri tout debaz yo ak plis ankò. Travay SCAMMERS sa yo ak tronpe SUV depo sa a se yon videyo trè enfòmatif. Nenpòt potansyèl achtè machin ta dwe gade li.